Drs. G. Th. M. Bol
Nederlands

De leraren Nederlands waren in die tijd van een zeer gevarieerd gehalte.
Van Bol kan ik me niet veel herinneren.
Wij hadden de laatste jaren les van Jantje ( met zijn moordenaartjes en zijn lange Hunter sigaretten) en van Joosten.
In alle opzichten zat daar minstens 50 jaar tussen !

A.E.M. Elferink
Wiskunde

Veel wiskunde op de B-afdeling.
Goniometrie met Analytische Meetkunde, Stereometrie en Algebra.
En Elferink legde het allemaal probleemloos uit.
Altijd de rust zelve.
Nam daarnaast nog ruim de tijd om verhalen te vertellen over zijn hobby: vlinders vangen.
Heeft zijn vak tot aan zijn pensioen met veel liefde gegeven.
Elferink is op Paasmorgen 3 april 1999 overleden.
Hij is 69 jaar geworden.
Een prima leraar.

P.A.M. Geurts
Geschiedenis

Horst.  6 april 1914 – Venray 19 maart 1994

Rector vanaf 1 januari 1951 tot 1 augustus 1968.
Opvolger van pater de Goede.
Aantal leerlingen was in 1951 358 en bij zijn vertrek op 1 augustus 1967 waren het er 779.
Zijn vaste plaats bij het begin van de lessen op de stoep voor de nieuwe ingang. In zijn bruine pij met de handen karakteristiek schuin achter in zijn zij. Kende iedere leerling van naam. Met een wijde boog ging men ’s morgens langs hem heen naar binnen.
Vanuit het biologielokaal zag je hem in zijn pij op een damesfiets de school verlaten, naar later bleek richting Universiteitsbibliotheek aan het Rapenburg. Bekend onder de volgende namen pater Geurts, Toon, Walter, Wout, en voor de leerlingen was het gewoon “de Boeddha”. Hij gaf alleen aan de examenklassen nog een paar uur geschiedenis. Opgevolg in 1968 door pater Overeem na een tijdelijke vervanging door conrector Hendriksen.
Gymnasium A aan het Bisschoppelijk College te Roermond daarna ingetreden bij de orde der Franciscanen. Studeerde geschiedenis aan de Katholieke Universiteit Nijmegen en werd leraar geschiedenis aan het Bernadinus college te Heerlen en later mededirecteur en oprichter van een katholieke HBS in Kerkrade.
Op 19 mei 1956 gepromoveerd in Nijmegen op het proefschrift “De Nederlandse Opstand in de pamfletten 1566-1584”.
Nog terug te vinden bij de Slegte in Leiden onder de rubriek “Leiden”.
Enige uitspraken: “Lesgeven was eerder een kunst dan een kunde en al helemaal geen wetenschap en talent voor goed lesgeven kon maar beter aangeboren zijn dan aangeleerd”
Na zijn Bonaventura tijd nog enige jaren docent geschiedenis aan de nieuwe lerarenopleiding van het Mollerinstituut in Tilburg.
Na zijn pensionering betrokken bij het Instituut voor Interlectuele Betrekkingen van de K.U. te Nijmegen.
In de zomer van 1993 getroffen door een herseninfarct en overleden op 19 maart 1994, een paar weken voor zijn tachtigste verjaardag.

G.C.  Gilein

Vanaf 1946  conciërge van de school.
 In die tijd samen met dhr. Onderwater.
Karakteristiek met zijn pijp en zijn grijze stofjas.
Kwam persoonlijk iedere dag de absenten noteren.
Bij “Gijs” viel hij dan wel eens in de prijzen: “Mijnheer Gilein, wilt U een sigaartje uit het kistje ? ” 
Op 3 juli 1969 stierf hij op 67 jarige leeftijd.

Th. M. Joosten
Nederlands

De heer Joosten gaf les in lokaal 1. Vlak in de buurt van de oude ingang.
Altijd keurig in een combinatie, jasje dasje.
Zat op een verhoging achter zijn lessenaar en leidde een evenwichtig zittend bestaan.
Het kwam tijdens zijn les zelden of nooit tot enige vorm van stemverheffing.
Een grote man  die elke dag in alle rust vanaf  het station aan kwam wandelen.  Perfecte orde in de klas en het Nederlands bestond uit teksten ontleden, samenvattingen maken en voorlezen.
De grote man achter het succes van Margie Bal. Regelde voor haar een eerste  platencontract. Begin jaren zestig. De popcultuur moest nog aan haar hoogtepunt beginnen.
Zijn privé leven hield hij zeer beslist buiten zijn les.
Daar hadden we niets mee te maken!

M.P.F. Meijer
Geschiedenis

Het was een feest om geschiedenis te krijgen van dhr. Meijer. Het vertellen van verhalen was zijn grote specialiteit. En we hingen aan zijn lippen. Ook toen hij vertelde dat hij in de jaren zestig REM aandelen had gekocht. Deze aandelen zouden een commerciele radio en TV- zender op een eiland vlak voor de kust van Noordwijk mogelijk moeten maken. Hij geloofde er in. Uiteindelijk was hij zijn geld (10 gulden) kwijt maar bijna elke les werd er wel even bij stil gestaan. Hij werd Trees genoemd. Als er voor de les gebeden moest worden, bijv. bij aanvang van het eerste uur, dan besloot hij zijn gebed altijd met  “Heilige Theresia, bid voor ons”. Voor ons werd hij dus Trees!

Drs. G.H. Oltheten
Biologie

Biologie van Oltheten was een eenzijdige inspanning. Hij kwam binnen. Meestal met een nog rokende pijp. Ging iets te laag zitten achter de demonstratietafel, trok vervolgens de asbak naar zich toe en nam dan ruim de tijd om in zijn tas te graaien.
Na de klas nauwelijks een blik waardig te hebben gegund noemde hij een naam en liet vervolgens een leerling  enkele paragrafen uit het boek voorlezen. Hij maakte nauwelijks gebruik van het bord. En het werkte. De hoogste cijfers op het eindexamen vielen voor biologie. Oltheten is op 31 maart 1997 op 79 jarige leeftijd in Warmond overleden.

Drs. P. Overeem O.F.M.
Natuurkunde

Natuurkundedocent van de HBS.
Voor het Gymnasium had men Mina.
Overeem gaf al jaren les op het St. Franciscus College in Rotterdam.
Voor zich op het lessenaartje ongetwijfeld het zwarte boek van Sweers en Vianen, “Natuurkunde op corpusculaire grondslag”.
Hij had de natuurkunde nog geleerd van Sweers himself, een collega van hem uit zijn Rotterdamse tijd.
Kwam in de plaats van het natuurkundewonder dhr. Close .
Overeem leverde een voortdurend gevecht met het krijt.
Op de foto zijn de restanten nog te zien op zijn pij.
Geduld was niet zijn sterkste eigenschap, maar natuurkunde leerde je er wel.
Als hij tijdens het tekenen van een convergente lichtbundel op het bord gestoord werd door ongevraagd commentaar konden er wel eens spannende dingen gebeuren.
Hij was de enige pater in het klooster met een auto, een oerdegelijke Engelse Austin.
Probleem was dat ook de auto gemeenschappelijk bezit was en steevast had hij de pest in als hij op maandag “zïjn” auto weer beschadigd had aangetroffen.
Vlak na het eindexamen in 1966 is Pater Overeem rector Geurts opgevolgd.
In 1980 maakte Overeem op 62 jarige gebruik vande VUT regeling en vertrok naar Loenhout waar hij de rest van zijn leven bleef wonen.
Begin februari 1992 is hij daar op 74 jarige leeftijd overleden.Overeem in actie.
Een bijzonder moment tijdens de natuurkundeles.
Opnieuw stiekum vastgelegd vanaf de derde rij in het natuurkundelokaal.
Overeem altijd in zijn Fransiscanerpij, doet een proef en de amanuenses, dhr. Huigsloot, kijkt toe !
Op de lessenaar ongetwijfeld de boeken van Sweers en Vianen.
Oud collega’s van Overeem uit zijn Rotterdamse tijd.
Een zwart bord en veel, heel veel wit krijt waren de noodzakelijke ingrediënten van de lessen van Overeem.

J.J.J. Soupart
Amanuenses

De heer  Soupart, bijgenaamd “soepoog”.
De rechterhand van Veldhoven en van Woerden.
Samen met collega Huigsloot vormden zij het amanuenses-duo in de zestiger jaren.
Regelmatig waren ze spoorloos.
In het scheikunde lokaal zat wel een knopje om door middel van een bel één van de heren op te roepen.
Maar meestal werd er een leerling op uitgestuurd om te zoeken.
Er is nog een periode geweest dat men de schoolbel gebruikte maar dat leidde niet tot een betere bereikbaarheid.
Huigsloot, de amanuenses natuurkunde is op 1 maart 1967 vertrokken.
Vermoedelijk terug naar het schone dorp Voorhout waar hij wethouder (?) was.
Soupart was tot eind zeventiger jaren nog aan de school verbonden.
Het scheikunde onderwijs in die tijd bestond uit een groot aantal demonstratieproeven waarbij Soupart met een merkwaardig soort humor in een zo vuil mogelijke jas assisteerde.
Hij zei niet veel maar zijn gezicht sprak boekdelen als Veldhoven hem voor de klas weer eens uitprobeerde. Soupart, familie van conciërge Gilein, is op 28 maart 2001 aan een hartstilstand overleden.

P.R. Raymond – Jan – van Sasse van Ysselt  O.F.M.
Godsdienstleer

Jan werd geboren in Schijndel op 21 Maart 1916.
Op 7 september 1938 trad hij toe tot de orde der minderbroeders waarbij hij in 1942 zijn plechtige geloften aflegde.
Op 11 maart 1945 werd hij priester gewijd.
Na zijn priesterwijding werd hij tot Augustus 1947 assistent in Maastricht. In 1947 ging hij naar de parochie van de H. Leonardus aan de Haagweg in Leiden en gaf zijn krachten aan het Franciskus Liefdewerk. In 1957 werd hij godsdienstleraar aan het Bonaventura College aan de Mariënpoelstraat te Leiden en tijdens die periode verleende hij assistentie in Hoogmade en Woubrugge.
In 1975 werd hij pastoor in Woubrugge in de parochie van de Goede Herder. In 1989 ging hij met emeritaat maar bleef wonen in Woubrugge waar hij nog graag assistentie bleef verlenen. Hij was al en paar jaar gehandicapt door de ziekte van Parkinson.
Op 9 november 1994 deed hij een fatale val in de pastorie. Hij werd vervoerd naar het A.Z. in Leiden. Hij ontving daar de ziekenzalving waarbij de medebroeders van zijn communiteit van de Rijnsburgerweg tegenwoordig waren. Maar de inspanning van de doktoren en de liefdevolle verpleging mochten niet baten. Hij heeft vanaf die tijd in een soort coma gelegen en is in de prille ochtend van nieuwjaarsdag rustig heengegaan.
In de familiekring was het Jan. Bij zijn medebroeders van de communiteit van de Rijnsburgerweg waarvan hij ook lid was werd hij Sjang genoemd. Zelf gaf hij de voorkeur aan zijn kloosternaam Raymond. Dat hij het liefst alleen heeft gewoond kwam niet omdat hij niet graag bij medebroeders vertoefde. Maar wellicht meer uit een soort kluizenaarsgeest.
Sjang had een kunstenaarsziel. Dat kwam tot uidrukking in woord, zang en muziek. Hij stichtte de COMBO en componeerde en dichtte zelf de liederen en voordrachten.
Sjang schilderde graag. Zijn huis leek een soort museum. In hoofdzaak schilderde hij vogels, vlinders. Hij had een grote bewondering voor de natuur. Als hij naar het buitenland ging, Canada, Australië of ergens in Europa, had hij meer aandacht voor vogels en andere dieren dan voor iets anders. Kwam hij weer thuis in Woubrugge dan kon hij verrukt zijn bij het zien van een konijn of een vogel die hij aan de andere kant van de wereld niet had gezien.
Hij was echt in deze een zoon van Franciscus.
Bij de burgerlijke stand heeft zijn vader hem laten inschrijven als ‘Jonkheer Jan van Sasse van IJsselt, waar Jan of Sjang of Raymond of onder welke naam dan ook volkomen onverschillig was.
Maar voor ieder die hem gekend heeft was hij een edele man.Drs. H.A. Veldhoven.
Scheikunde


Veldhoven druk bezig met het uitvoeren van een experiment. Geheel volgens de toenmalige veiligheids-voorschriften.Volgens het bord zouden het zuur/base reacties kunnen zijn. Meestal werd voor een experiment de hulp van amanuensis Soupart ingeroepen. Als die tenminste te vinden was….

N.A. Verberg
Duits

wim4

P.B. Roos
Tekenen

Th. A. J. de Wit
Frans

Pater Muskens  O.F.M.
Godsdienstleer

Drs. J. J. M. Bonnet (?)
Aardrijkskunde

Drs. E. Jessen O.F.M.
Grieks en Latijn

Mr. D.A. Holtz.
Staatswetenschappen

 
 

Drs. H. A. J. M. van Woerden
Scheikunde

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.