Genealogie van de familie van Ulden

Begin jaren vijftig is Wim van Ulden uit de Jan Lievensstraat 34 in Leiden al op zeer jonge leeftijd uit gaan zoeken waar de oorsprong van zijn familie lag.Hij ging toen als 12 jarige jongen naar het gemeentearchief in Leiden gelegen aan de Boisotkade. Hij werd bij zijn eerste ontdekkingstocht geholpen door een medewerker van de studiezaal van het gemeentearchief. De kosten voor deze hulp werden gelet op zijn leeftijd aangepast.
Al snel behaalde hij zijn eerste resultaten omdat vele generaties van de familie van Ulden in Leiden woonden en bleven wonen. Het eerste echte probleem was het ontbreken van gegevens van vòòr 1900. Die waren grotendeels verdwenen door de stadhuisbrand op 12 februari  1929. Het spoor liep dood toen de gegevens van voorouders buiten Leiden moesten worden opgespoord.
Het Haagse genealogisch instituut adviseerde Wim naar Utrecht te gaan waar wellicht  het spoor  weer kon worden opgepakt. Tijdens zijn militaire diensttijd begin jaren zestig pakte hij het onderzoek weer op en belandde in de stad van de knopendraaiers, Montfoort in de provincie Utrecht. Het gemeentearchief van deze plaats was echter moeilijk toegankelijk als gevolg van een flinke overstroming. Daarnaast In 1629 kreeg Montfoort te maken met een grote stadsbrand, waarbij de Grote of Sint Janskerk in de as werd gelegd. Hetgeen het einde betekende  van de doopboeken van de Grote of Sint Janskerk.

 
 

 

Wim van Ulden

De speurtocht is geëindigd met een aantekening uit het poorterboek van Leiden.  Daarin staat vermeld dat op 16 mei 1672 zich aan de poort van Leiden heeft gemeld ene  kleermaker van Montfoort genaamd Heyndrick Jacobsz van Ulden die getrouwd was met Maria Ouwenrogghe. In de periode dat Wim de stamboom verder uitzocht  zijn en nog enkele van Uldens de familie geschiedenis ingedoken waar onder Kobus van Dijken, sinds kort woonachtig in Duitsland en Gerard van Ulden uit Nuenen.Gerard was ook de bewaker en beheerder van het “papieren van Ulden archief “. Dit alles heeft geleid tot een brede stamboom die terug gaat tot 1641!  Het is de bedoeling dat alle leden van de stamboom toegang krijgen tot deze digitale versie. Het begint bij onze stamvader Bart van Ulden (1880). Daarbij proberen we zoveel mogelijk beelden en verhalen te plaatsen. 

Zo werd de eerste van Ulden op 16 mei 1672 opgeschreven in het poorterboek van Leiden