010_gsfoto
De vierde Groenesteeg in Leiden rond 1900

Welkom,

Op de vernieuwde site van Hans van Ulden.
Na jarenlang de Leidse oorsprong van de geschiedenis van de familie van Ulden te hebben uitgezocht is het nu de bedoeling de resultaten van het onderzoek te publiceren op internet.
De eerste keer dat de naam van Ulden deel uit maakt van de Leidse geschiedschrijving is op 16 mei 1672. Op die dag  wordt Heyndrick Jacobsz. van Ulden, cleermaecker van Montfoort op getuigenisse van Gerrit Holderma, cleermaecker, en van Jan Cornelisz., greynwercker,  als poorter van de stad aangenomen.
Het poorterboek vermeldt tevens dat Henricus van Ulden getrouwd was met Maria Ouwenrogghe.
Wij starten het verhaal iets later  met de geboorte in Leiden van Bartholomeus Arnoldus van Ulden op 3 februari 1880.

De vierde Groenesteeg. Aan het einde van deze steeg, die loopt vanaf de Hooigracht naar de laatste brug vlak voor de begraafplaats “De Groenesteeg” , werd op 3 Februari 1880 in het café van zijn vader Vincent van Ulden,  Batholomeus Arnoldus van Ulden geboren.
Om precies te zijn in de vijfde Groenesteeg gelegen tussen de Oranjegracht en de Waardgracht op nummer 89.

En wat er daarna allemaal gebeurde met Bart van Ulden  en zijn nazaten proberen we op deze website vast te leggen.

Daarnaast vinden we hier  verhalen over het St. Bonaventura Lyceum in Leiden,  De Vaart in Leiden Noord als speelterrein in de jaren vijftig en
de genealogie van de familie Cozijn, een molenaarsfamilie met de roots in Oude Wetering, en van de familie van Ulden.,
Dit alles onder de goedkeurende blik van Bart van Ulden.