Disclaimer

De website

Deze website en de inhoud hiervan is met de grootst mogelijke zorg samengesteld.
Toch is het niet uitgesloten dat bepaalde informatie verouderd, onvolledig of anderszins onjuist is.
De teksten op en de inhoud van deze website zijn niet bedoeld en dienen niet te worden beschouwd als advies (waaronder begrepen – maar niet beperkt tot – algemeen, medisch en/of lichamelijk advies) van welke aard dan ook.
De eigenaar van deze site  is niet aansprakelijk voor enige schade (van welke aard dan ook) die voortvloeit uit enig gebruik/consultatie van deze website en/of uit de via deze website verkregen informatie, waaronder begrepen informatie verkregen via in deze website vermelde hyperlinks naar andere websites.

Eigendom

De inhoud van deze website en de hierin opgenomen gegevens, afbeeldingen, teksten en combinaties daarvan zijn beschermd door auteurs- en databankrechten. Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld berusten deze rechten bij de eigenaar van deze site. Zonder schriftelijke toestemming van de eigenaar  is het niet toegestaan deze website of enig onderdeel hiervan voor eigen doeleinden te gebruiken, openbaar te maken, te verveelvoudigen en/of te framen.