Jeugd van opa van Ulden.
Opa van Ulden is vermoedelijk geboren op het adres Groenesteeg 89 in Leiden.
Boven of onder het biljard.
Zijn vader, Vincent van Ulden, was fabriekswerker en had daar samen met zijn moeder Johanna Simons een café.
Johanna was tapster  en groeide als kind op in de omgeving van de Korte Langegracht, nu de Lammermarkt.
Zij was de dochter van een wollengaren medewerker.
De ouders van opa waren in die tijd niet de enigen met een vergunning.
In de Leydse Courant van 9 december 1881 wordt melding gemaakt van de aanvraag van een vergunning alcohol te mogen verkopen op de nummers Groenesteeg 53, 79, 82 , 89 en 108. De vergunning van de moeder van opa was voor perceel 89.

De Korte Langegracht, nu Lammermarkt, van vóór 1876. De omgeving waar Johanna Simons opgroeide.

Vincent, de vader van opa, werd geboren op 11 juni 1845 en trouwde op 28 jarige leeftijd met Johanna Simons, geboren op 24 september 1851 en van beroep dienstbode. Johanna was 22 jaar en het huwelijk was op 1 oktober 1873.
Uit het huwelijk van Vincent met Johanna werden vijf  kinderen geboren, nl. Johannes ( 19 juli 1874) en Catharina ( 1 maart 1876), beiden geboren op de Oranjegracht.
De drie daarop volgende kinderen werden in de Groenesteeg geboren nl.  Vincent (11 februari 1878), Opa Bart (3 februari 1880) en Elisabeth (14 juli 1883).
Elisabeth heeft maar kort geleefd en is op 25 maart 1884 overleden en begraven op de Zijlpoort.
Kort na de geboorte en het overlijden van zijn jongste dochter is op 12 mei 1886 Vincent overleden om 06:00 uur te Leiden op 40-jarige leeftijd. Opa was toen 5 jaar.

Zijn moeder Johanna is twee jaar later op 1 augustus 1888 opnieuw getrouwd. Nu met Jacobus Johannes van Leeuwen, oud 59 jaar en van beroep warmoezenier /tuinman. Zij scheelden in leeftijd ruim 22 jaar. Jacobus had uit een eerder huwelijk al 3 kinderen
Uit dit voor beiden tweede huwelijk werden nog twee kinderen geboren, Jacoba en Antonius. Beiden zijn op jonge leeftijd overleden.
Opa groeide op met de kinderen van Leeuwen en zijn twee broers Johannes en Vincentius en met zijn zus Catharina
.

De Oranjegracht, gelegent tussen de Waardgracht en de Langestraat rond 1900

Opa is gedoopt in de R.K kerk “de Mon Père” aan de Haarlemmerstraat in Leiden. Deze kerk is in 1839 ingewijd en de laatste dienst was op 8 juli 1934. Daarna heeft het gebouw nog dienst gedaan als zwembad “de Overdekte”. In 1979 is het gebouw gesloopt en zijn op die plek huizen gebouwd .
En hoe is het met de broers en zus van opa verder gegaan?
Johannes, de katoendrukker, is na de vroege dood van zijn vrouw Rachel opnieuw getrouwd en heeft in zijn tweede huwelijk nog 6 kinderen bij Lucia Prins gekregen. Johannes is op 70 jarige leeftijd op 6 februari 1945 overleden en op 10 februari op de Zijlpoort begraven.
Catharina, de vier jaar oudere zus van opa, trouwt op 20 jarige leeftijd met Lodewijk Antonius Dirkse, een timmerman.
Ze krijgen 9 kinderen waarvan de laatste Catharina wordt genoemd.
Catharina, de moeder, overlijdt op 11 december 1944 samen met haar oudste dochter Maria Cornelia, haar schoonzoon Nicolaas van der Meel en haar kleinzoon Nicolaas van 15 jaar tijdens een bombardement op het station van Leiden. Zij worden allen op 16 december vanuit de Hartebrugkerk op de RK begraafplaats De Zijlpoort begraven. Catharina, de oudste zus van opa, werd 68 jaar.
Maria werd 46 jaar. 
Vincent de broer direct boven opa is metselaar en getrouwd met Maria Johanna Choufour en kreeg bij haar 4 kinderen. Vincent is  op 16 november 1941 in Voorburg overleden.

na het bombardement op 11 december 1944

Volgens de akte van overlijden zijn Catharina en Maria samen met de zoon en echtgenoot van Maria overleden om 12.00 uur op 11 december 1944. De familie van der Meel stonden ingeschreven op het adres Stationsweg 16a. Vermoedelijk woonden zij boven de fietsenstalling van der Meel. Het bombardement door de geallieerden was bedoeld om de aanvoer van V1 ’s  te belemmeren. De V1 werd per trein vervoerd naar station Leiden en station Herensingel om daarna ’s nachts over de weg naar Den Haag te worden gebracht. Dit bombardement staat bekend als “Het vergeten bombardement”. 

Tussen de vijfde en zesde Groenesteeg rond 1900
Na het bombardement op 11 december 1944