Met de families van Ulden en Cozijn op het strand van Noordwijk.

Foto gemaakt halverwege de jaren twintig. Zo af en toe ging de familie een luchtje scheppen op het strand. Met de tram naar Noordwijk en dan maar uitwaaien.
Op de achtergrond de contouren van villa Pool Star aan de Koningin Wilhelminaboulevard. Een foto waarschijnlijk gemaakt door een professionele fotograaf. Het bijzondere van de foto is naast de “strandkleding” ook het gezamenlijk optreden van de famile van Ulden met de familie Cozijn.
De verbindende factor is het stel rechts op de foto nl. Wim van Ulden met Cisca Cozijn.
Op de achterste rij links een onbekend familielid? Daarnaast opa van Ulden met bolhoed op 45? jarige leeftijd.
Naast opa een vooralsnog onbekende dame die wellicht hoort bij de onbekende heer rechts van hem.
Op de middelste rij links Truus Hogenboom-Cozijn met daarnaast oma Cozijn.
Dan rechts op dezelfde rij oma van Ulden met haar zoon Wim van Ulden en Cisca Cozijn.
Helemaal rechts Jan Hogeboom, echtgenoot van Truus Cozijn.
Op de voorste rij de jeugd. Links een onbekende, wellicht de dochter van het onbekende stel.
Dan half liggend Greet van Ulden. Daarnaast breeduit  liggend Bart van Ulden en op schoot bij Cisca Cozijn Rie van Ulden

Het Sint Janshof en de Mon Père kerk aan de Haarlemmerstraat.
Het Sint Janshof is gelegen aan de Haarlemmerstraat. Het werd gesticht in 1504 in opdracht van Jan Stoop Kerstiaanszoon en zijn vrouw Claertgen.
Het hofje was bestemd voor nette mensen die door tegenslag aan lager wal waren geraakt. Het hofje bestond uit zeven huisjes voor alleenstaande vrouwen, zes voor echtparen, een regentenkamer boven de ingang en een huisje dat verhuurd kon worden ten bate van het hofje.
Door de eeuwen heen is het gebouw twee maal volledig afgebroken en weer herbouwd.Dit gebeurde in 1565 in opdracht van Geraert Van der Laen en in in 1901 en 1909 onder leiding Jan Filippo Hzn. De laatste renovatie vond plaats in 1983/84 en het hofje bestaat nu uit 15 huurwoningen.
Op de foto het hof rond 1905.  De verbouwing moest nog plaatsvinden. Wat nog te zien is aan de fraaie torentjes op de dakkapellen. Het huisje van opa stond vlak naast de Mon Père. Er zat maar 1 huisje tussen.

 Opa is op 13 september 1945 samen met oma in het hof gaan wonen. Daarvoor woonden ze vanaf 7 augustus 1943 op de Haarlemmerstraat 309.
Later werd dit waarschijnlijk door de gewijzigde opgang Koestraat 10a.
De Mon Père kerk grensde direct aan het Sint Janshof. Gebouwd in 1838 op de plek waar daarvoor al een “bedehuis” stond. Ingewijd op 19 november 1839. De kerk werd ook wel “de Zon” genoemd. Door de uitbreiding van Leiden in noordelijke richting en de aanwezigheid van de Hartebrugkerk -ook op de Haarlemmerstraat – werd besloten een nieuwe kerk te stichten aan de Herensingel. De parochies werden samengevoegd en er ontstond de parochiekerk Onze Lieve Vrouwe Hemelvaart en sint Joseph. De laatste godsdienst-oefening in de Mon Père werd gehouden op zondag 8 juli 1934 om 19.00 uur. Daarna werd de kerk gesloten. In 1937 werd de kerk verbouwd tot zwembad  “de Overdekte”. Het was dé plek war Leiden in die tijd het zwemmen heeft geleerd!
In 1979 werd het gbouw gsloopt en vrij gemaakt voor het bouwen van woningen.

Op de foto hiernaast opnieuw de Mon Pére van rond 1900 ivermoedelijk bij bij het uitgaan van een dienst.
Aan de kleding is te zien dat het vermoedelijk op een zomerse zondag is geweest.
Helemaal rechts het eerste huisje van het hof nog voor de grote verbouwing.

Op de foto hiernaast de zijkant van de kerk gezien vanuit de tuin van het hof. 
Helemaal links in de hoek op nr. 3 het latere huisje van opa en oma. 
Het huisje zelf bestond uit een korte gang die uitkwam op de woonkamer. Met daarin twee ramen die uitkeken op de Haarlemmerstraat. In de rechterhoek van de kamer hing de Friese staartklok die later verloren is gegaan bij een brand in het huis van zoon Bart in Haarlem. In de linkerhoek van de woonkamer was de bedstee. 
Bij binnenkomst direct aan de linkerkant was de keuken met uitzicht op de tuin van het hof. Opa was trots op zijn tuin. Hij deed daar niet veel aan maar het stond helemaal vol met Lelietjes van Dalen en hij was niet te beroerd om je een en ander daarvan mee te geven als je langskwam.
Achter de keuken was in de gang een deur die leidde naar de zolder. Voor zover ik me kan herinneren was dat verboden gebied. Op de zolder stond een kist waar wij als kinderen een behoorlijke belangstelling voor hadden. Opa`s verhaal was dat daar een geweer in zou zitten samen met een zoeavenpak. Hij probeerde ons wijs te maken dat hij in jonge jaren gediend had bij de Pauselijke Garde, de Zoeaven. Dit waren katholieke vrijwilligers die onder de regering van paus Pius IX de Kerkelijke Staat verdedigden tegen de aanvallen van Victor Emanuel II, koning van Italië, en diens bondgenoot Giuseppe Garibaldi, een anti-klerikale-liberale-nationalist. In september 1870, tien jaar voordat opa werd geboren, werden de Zoeaven al naar huis gestuurd.
Een in die tijd spannend maar nu volstrekt ongeloofwaardig verhaal! Maar wisten wij veel!

Trouwen Wim van Ulden met Jo van den Berg.
Voor de deur van Duinzichtstraat 33 in Oegstgeest. Het is donderdag 22 november 1956.
De trouwdag van Willem F. van Ulden en Joanna van den Berg.
De inzegening zou om 10:00 uur plaatsvinden in de parochiekerk van “Maria Middelares van alle genaden” in Voorschoten aan de Haagse Schouw.
In de deuropening links de vader van de bruid, opa van den Berg en rechts de vader van de bruidegom, Bart van Ulden.
Wachtend op de trouwauto’s. In de gang nog net een glimp van de oudste broer van de bruid  Henk van den Berg met zijn vrouw.

Feliciteren.
Direct na de inzegening van het huwelijk was er in de pastorie van de kerk de gelegenheid het bruidspaar te feliciteren.
Op de foto vlnr. opa van den Berg, vader van de bruid, opa van Ulden, vader van de bruidegom en het bruidspaar. 

Feliciteren.
In de rij vlnr. Bep de Groot, opa van Ulden, Hans van Ulden, de bruid, Wim van Ulden-z oon van de bruidegom-, Bart van Ulden -jongste broer van de bruidegom – en op de rug gezien tante Truus, vrouw van Bart van Ulden.

Feliciteren.
In de rij vlnr. collega’s van de Dienst Sociale Zaken Dupon en Wijtenburg  en rechts huisarts dokter Chris Langezaal.

Feliciteren,
Het bruidspaar wordt gefeliciteerd door collega’s en familie van de bruid.

Het diner.
De start van het diner in restaurant Het Witte Huis in het Wilhelminapark te Oegstgeest.

Het diner.
Vlnr. Wim van Ulden, Ben van Ulden, opa van den Berg, het bruidspaar en opa van Ulden.

De opa’s op bedevaart naar Lourdes

De opa’s op bedevaart naar Lourdes

Jan Lievensstraat.
Zondag 8 mei 1960.
Uit de kerk, de Hartebrug, lopend naar huis in een nagenoeg lege straat.
Vlnr. Hans van Ulden , opa en  ma en pa van Ulden.


Jan Lievensstraat.
Zondag 8 mei 1960.
Na de kerkelijke hernieuwing van de doopbelofte met opa op de foto vlak voor het ouderlijk  huis.
Buurvrouw Jansen kijkt belangstellend toe

Verjaardag Herensingel.
Verjaardag op de Herensingel bij oom Kees en tante Gre.
Op de foto vlnr. : Margreet van Dorp op schoot bij  Jo van Ulden, Rie van der Vlugt, Gre van Dorp, Truus van Ulden, Kees van Dorp, Bart van Dorp, opa van Ulden, Wim van Ulden, Jan van der Vlugt, Bart van Ulden en Mieke van Dorp.

Verjaardag.
Verjaardag op de Herensingel bij oom Kees en tante Gré.
Nu Bart van Dorp als maker van de foto.
Kees van Dorp sr. nu rechts op de foto.
Op de foto v.l.n.r. Margreet van Dorp, Jo van Ulden, Rie van der Vlugt, Gre van Dorp, Truus van Ulden, Kees van Dorp,  opa van Ulden, Wim van Ulden, Jan van der Vlugt, Bart van Ulden en Kees van Dorp.

Herengracht 124.
Links op de foto opa van Ulden in de deuropening van zijn kapperszaak aan de Herengracht.
Naast hem een kind of kleinkind?
Een prentbriefkaart die met moeite de tijd heeft overleefd.

Trouwerij.
Opa en oma van Ulden in de deuropening op weg naar een bruiloft.
Welke bruiloft is onbekend.
Het zou de bruiloft van één van zijn dochters geweest kunnen zijn.
Een ernstige zaak aan de gezichten te zien. 

Trouwerij.
Opa en oma van Uden bij weer een andere bruiloft. Welke bruiloft is onbekend.
Het zou de bruiloft van één van zijn kinderen geweest kunnen zijn.
Of van zijn zoon Bart.
Vermoedelijke locatie is de pastorie aan de Lorentzkade.
Getrouwd in de Petruskerk in Leiden?Trouwerij.
Opa en oma van Ulden bij een bruiloft.
Welke bruiloft is ook bij deze foto onbekend.
Opa en oma van Ulden samen met dochter Rie.

Ambtsjubileum.
Wim van Ulden was op 1 mei 1959 25 jaar in dienst van de Dienst Sociale Zaken.
Dit werd na een receptie op de Dienst zelf gevolgd door een diner bij de Gouden Leeuw,aan  de Veurscheweg  in Voorschoten.
Op de foto v.l.n.r.. Wim van Ulden, opa van den Berg, opa van Ulden, Bart van Ulden, Jo van Ulden, Netty van Ulden, Wim van Ulden, Hans van Ulden en Frans van Ulden.

Jubileum.
In een apart zaaltje van de Gouden Leeuw werd het diner geserveerd.
Vlnr. opa van Ulden, Jo van Ulden, Wim van Ulden, opa van den Berg, net niet goed zichtbaar Wim van Ulden, om de hoek kijkend met glas Hans van Ulden, daarvoor Frans van Ulden en rechts achterin Bart en Netty van Ulden.

Op het plat.
Vermoedelijk een plat bij de bovenwoning van opa van Ulden in de Koestraat 10-a in Leiden.
Vlak bij zijn oudste zoon Vincent die op de Haarlemmerstraat woonde.

Herensingel.
Opa op weg naar het St. Janshof.
Vermoedelijk vanuit de woning van zijn jongste dochter Gre die op de Herensingel woonde.
Met in zijn linkerhand heel discreet een maatje oude jenever.

Herensingel.
Opa naast zijn kleindochter Monique van Dorp.
Opa had bij zijn dochter Gré op de Herensingel een vaste plek bij het raam.

Haarlem.
Opa op zijn praatstoel bij zijn jongste zoon Bart in Haarlem.

Haarlem.
Opa, altijd wel in voor een grap bij zijn jongste zoon Bart in Haarlem.
Met links zijn schoondochter Truus met haar moeder oma Horstink

Pasfoto.
Waarschijnlijk gemaakt als voorbereiding van zijn reis naar Lourdes in 1958.
Opa was toen 78 jaar.

Maresingel.
De familie van Dorp samen met opa naar de kermis. Drie oktober!
Op de voorgrond de dochters Margreet en Mieke.St. Janshof.
Dochter Rie op bezoek in het St. Janshof aan de Haarlemmerstraat met vooraan zittend Harrie van der Vlugt en op de knie bij oma Margreet van der Vlugt. Foto genomen begin jaren vijftig van de vorige eeuw.

Volendam.
Opa met de familie van der Vlugt op bezoek in Voldendam. Vlnr. Harrie, Jan, Rie, opa, Margreet en Tom,
Foto genomen eind jaren vijftig vorige eeuw.

Koestraat Leiden.
Dochter Rie op bezoek bij opa en oma op het plat van de bovenwoning in de Koestraat 10-a  in Leiden.

Willem de Zwijgerlaan, Den Haag.
Opa op bezoek bij zijn dochter Rie.
Op de achtergrond zijn kleinzoon Tom.
En op zondag was het gebruikelijk na de koffie de borrel.
Voor opa waarschijnlijk een oude Harteveld met een klein beetje suiker.

Scheveningen.
Samen met zijn dochter Rie op een terras in Scheveningen.
Als het erg warm was dronk opa oudbruin.
De temperatuur had geen invloed op de keuze van zijn kleding.Scheveningen.
Foto familie van der Vlugt met opa en de Scheveningse Pier op de achtergrond.

Haarlem.
Op bezoek bij zijn zoon Bart van Ulden.

Haarlem.
Op bezoek bij zijn zoon Bart van Ulden.

Jan Lievensstraat.
Op bezoek bij zijn zoon Wim van Ulden. Sinterklaasviering met vlnr. Hans van Ulden, Jo van Ulden, opa van Ulden, Ben van Ulden en Wim van Ulden

 

Jan Lievensstraat.
Op bezoek bij zijn zoon Wim van Ulden. Sinterklaasviering met op de achtergrond Wim van Ulden.

Jan Lievensstraat.
Vier generaties van Ulden bijeen tijdens de kerst. Staande links Bart van Ulden en rechts Wim van Ulden.
Zittend Bart (opa) van Ulden met op zijn schoot Karin van Ulden, dochter van Bart.

Portret.
Portret van Bart van Ulden, geboren in 1880. Geschatte leeftijd 25 jaar ?

Kleinkind,
Foto van Bart van Ulden (?), oudste zoon van Wim van Ulden op schoot bij oma.
Opa zou dan op deze foto begin zestig moeten zijn.
En de foto zou dan gemaakt zijn aan het begin van de oorlog op Haarlemmerstraat 309 of Koestraat 10a of in het St. Janshof 3.

Bruiloft.
Foto van de bruiloft van Bart van Ulden jr. met Truus Horstink.
Rechts van het midden het bruidspaar en helemaal links opa van Ulden.
Foto genomen op 18 juni 1941 in de directe omgeving van het ouderlijk huis van de bruid, de Zeemanlaan in Leiden.

Het St. Janshof.
Opa en oma van Ulden hebben samen vanaf 1945 tot eind december 1954 in het St. Janshof gewoond aan de Haarlemmerstraat in Leiden.
Na het overlijden van oma heeft opa nog enige tijd alleen in het hof gewoond en naarmate dat moeilijker werd en na een periode van zorg bij zijn kinderen is hij uiteindelijk verhuisd naar het bejaardenhuis aan de Jacobsgracht in Leiden.


Het St. Janshof.
Helemaal links in de hoek van het hofje, het voorlaatste huis, de woning van opa en oma. Met een klein voortuintje dat volstond met Lelietjes van Dalen.

Het St. Janshof.
Nr. 3. Ingang van het huisje dat bestond uit een keuken, wc en woonkamer met uitzicht op de Haarlemmerstraat.
In de woonkamer was ook de bedstee.
Met een steile trap kon men vanaf de gang naar de zolder.

Het St. Janshof
Uitgang/Ingang van het hof aan de Haarlemmerstraat. De portier die vlakbij in het hof zijn huisje had hield alles streng in de gaten.
’s Avonds en ’s nachts ging het hof op slot en moest je aanbellen bij de portier.

Bruiloft Jan van der Vlugt en Rie van Ulden.
Datum: 26 augustus 1943.
Aan de kop van de linkertafel naast de bruidegom(5) en bruid(6)  opa(3) en oma(4) van Ulden.
Daar weer links van met bril Vincent(2) en Ali(1) van Ulden. Midden in de foto naast het bruidsmeisje Kees (12) en Gre (11)van Dorp en aan de rechtertafel omgedraaid richting fotograaf Bart(9) en Truus (10)van Ulden en daar tegenover Wim(7) en Cisca (8)van Ulden.

St. Jacobsgracht 1 Leiden.
Toen het echt niet verder ging met opa en ook bij zijn kinderen het steeds moeilijker werd een plek te vinden ging opa op 23 september 1963 naar het van oorsprong Rooms-Katholieke wees- en oudeliedenhuis aan de St. Jacobsgracht in Leiden.
Hij kreeg daar een chambrette met een gordijn en een kleine klerenkast.
Opa is daar op 26 februari 1964 op 84-jarige leeftijd overleden.

Ingang aan de St. Jacobsgracht 1.

Diner.
Ter gelegenheid van  een feestelijke gebeurtenis bij de familie van de oudste zoon van Opa.
Rechts in het midden van de tafel Alie van Ulden en rechts van haar Vincent en opa van Ulden.

Jan Lievensstraat.
Op bezoek bij zijn zoon Wim van Ulden.
Opa met op zijn schoot de twee petekinderen van Wim, Joke en Corrie.
Een tweeling en dochters van  Dirk van den Berg, broer van Jo van Ulden.Ondertrouw Wim van Ulden en Jo van den Berg.
Paul van den Berg heeft een cadeautje aangeboden dat werkte op de lachspieren van v.l.n.r.  Martien Cozijn, opa van den Berg, het bruidspaar, opa van Ulden, Truus Hogeboom Jan Hogeboom en Arie van den Berg en echtgenote.

Jan Lievensstraat 34.
November 1956.
Ondertrouw Jo van den Berg en Wim van Ulden.
Met links en rechts van het bruidspaar de beide opa’s.

Jan Lievensstraat 34.
Jo van den Berg samen met opa van Ulden.

Trouwen.
De oudste dochter van Vincent en Alie trouwt op 28 mei 1952.
Hier verlaten Ali van Ulden en Bram Habraken  de ouderlijke woning  op de Haarlemmerstraat.